Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #001
January 19, 2011
Dag <>,

Welkom bij deze nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Jaargang 1, nr. 1
19 januari 2011

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Even voorstellen...
2) Doel van de nieuwsbrief
3) De “folderkast”


Even voorstellen...

Wie is Marco Blom?

Veel lezers van deze nieuwsbrief kennen mij persoonlijk en weten dat ik al heel wat jaren in de letselschadepraktijk werkzaam ben. Vanaf 1991 om precies te zijn. Toen begon ik in de militaire letselschade en vanaf 1994 kwam daar de civiele letselschade bij, weliswaar in eigen bedrijf.

Ik ben afgestudeerd in Leiden en sinds 1982 arts. De eerste werkervaring deed ik op als dienstplichtig arts bij de Koninklijke Landmacht. Nog steeds ben ik reserve officier (reserve kapitein-arts). Daarna rondde ik in Leiden de opleiding tot huisarts af en ben ik begonnen als huisarts. Eerst enkele jaren via mijn eigen uitzendbureau voor huisartsen als waarnemer en daarna heb ik vier jaar in een gezondheidscentrum gewerkt. In die periode was ik ook consultatiebureauarts. Na 1991 specialiseerde ik mij in de richting van de letselschade.

Daarbij koos ik gaandeweg heel bewust voor het uitsluitend bijstaan van letselschadeslachtoffers waarbij ik mijn allround medische kennis en ervaring optimaal kon inzetten. In 1996 werd ik na een 3 jarige opleiding ook verzekeringsarts. Dat ben ik nog steeds en binnenkort wordt mijn registratie als verzekeringsarts weer voor 5 jaar verlengd.

In al die jaren heb ik met een groot aantal opdrachtgevers (letselschadebureaus, (letselschade)advocaten, letselschadejuristen en andere belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers) een zeer goede, langdurige en solide samenwerking opgebouwd. Ik weet inmiddels hoe de hazen lopen, je ontdekt kwaliteit, maar leert ook de diverse misstanden in de letselschadewereld kennen.

Elke dag zet ik me weer met veel passie in voor het letselschadeslachtoffer, inmiddels ook rechtstreeks door op verzoek (van of namens het letselschadeslachtoffer) na aanmelding op mijn website (www.letselschade-expert.com) zorg te dragen voor een verwijzing naar een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger.


Doel van de nieuwsbrief

Waarom deze nieuwsbrief?

De website www.letselschade-expert.com is in de tweede helft van 2009 online gegaan en nu de opstartfase achter ons ligt is het tijd om ook via een nieuwsbrief letselschadeslachtoffers en andere belangstellenden te informeren.

Ik beoog een aantal zaken met de nieuwsbrief.

Allereerst, een verdere uitleg en kennismaking met mijn unieke werkwijze. Letselschadeslachtoffers worden op verzoek via mij verwezen naar deskundige en betrouwbare belangenbehartigers. Belangenbehartigers waarmee ik in de meeste gevallen een jarenlange ervaring heb en waarmee ik dus reeds jarenlang samenwerk. Zo wordt u op een persoonlijke wijze door een ervaren medisch adviseur met bijzondere belangstelling voor het letselschadeslachtoffer verwezen en hoeft u zelf in de moeilijke toestand waarin u met letsel verkeert niet eerst zelf op onderzoek uit te gaan.

In de tweede plaats wil ik in de nieuwsbrief steeds andere aspecten waarmee u in het geval van letsel te maken kan krijgen, aan de orde stellen. Actuele ontwikkelingen, maar ook bijvoorbeeld belangrijke uitspraken van de rechterlijke macht.

En verder wil ik in de nieuwsbrief ingaan op de diverse vormen van letsel. U kunt letsel oplopen in bijvoorbeeld het verkeer, op het werk, of door bepaalde medische behandelingen in het ziekenhuis.

Tot slot, ik zie de nieuwsbrief ook als een belangrijk medium om in contact te blijven met mijn professionele netwerk.


De “folderkast”

In deze eerste nieuwsbrief gaat het hoofdartikel over de “folderkast”.

Actueel in de letselschadewereld is de kritiek op het feit dat letselschadeslachtoffers zich ook kunnen aanmelden via diverse folders die in de folderkasten te vinden zijn bij huisartsen, apothekers, maar ook in ziekenhuizen. Hier komt vanuit verschillende hoek veel kritiek op o.a. omdat het niet persoonlijk zou zijn. Het letselschadeslachtoffer weet bij aanmelding via een folder vaak niet waar of bij wie hij of zij zich daadwerkelijk aanmeldt en wie en op welke voorwaarden de belangen van het slachtoffer uiteindelijk gaat vertegenwoordigen en verder of men dat wel op de juiste wijze zal doen.

Een veel gehoord kritiekpunt is dat letselschadeslachtoffers bij aanmelding een “no cure no pay” contract aangeboden kunnen krijgen terwijl dat in veel voorkomende gevallen overbodig is, bijvoorbeeld omdat de aansprakelijkheid meestal niet of nauwelijks ter discussie staat. Een “no cure no pay” contract is soms overigens wel een uitkomst.

Advocaten mogen dergelijke contracten op grond van de richtlijnen van deze beroepsgroep niet aanbieden. Onlangs heeft een rechter in een specifiek geval bepaald dat het wel was toegestaan. Of dit stand houdt moet worden afgewacht. Meestal zegt een enkele uitspraak van een rechter nog niet zo veel.

Ik herinner me nog goed de “foldercommissie” uit de periode toen ik werkzaam was als huisarts in een gezondheidscentrum. Ik had zitting in de foldercommissie en in die hoedanigheid hield ik mij inhoudelijk bezig met welke folders bij ons in het gezondheidscentrum mochten worden tentoongesteld. Ik ben van mening dat huisartsen en apothekers maar ook ziekenhuizen dergelijke folderkastcommissies weer zoveel mogelijk in het leven zouden moeten roepen waarbij het belang van patiënten en letselschadeslachtoffers centraal dient te staan.

Wat denkt u? Moet de folderkastcommissie weer uit de “kast” worden gehaald?

Ik hoor graag uw mening. Die kunt u hier geven.


© 2011 Letselschade-expert.com
Vindt u dit artikel zinvol en wilt u het gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page