Letselschadebureau Blom - Neem contact op

Zoekt u een letselschadebureau omdat u letselschade heeft opgelopen? Bent u op zoek naar professionele hulp voor het claimen van een schadevergoeding? Of heeft u de wens tot toetsing van het werk van uw huidige belangenbehartiger? Of wilt u bemiddeld worden naar een deskundige en betrouwbare letselschadeadvocaat, letselschadejurist of letselschaderegelaar? Wilt u meer informatie over deze website of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met letselschadebureau Blom voor een vrijblijvende kennismaking.

Ook als u gewoon een vraag heeft, feedback wilt geven op deze website of suggesties heeft voor de verdere opbouw en uitbouw daarvan wil ik u van harte uitnodigen te reageren. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Leest u ook de disclaimer en privacy verklaring en de pagina
veelgestelde vragen.

Bij inschakeling via Marco Blom van een belangenbehartiger dienen financiële afspraken gemaakt te worden met de belangenbehartiger. In geval er problemen zijn met de erkenning van aansprakelijkheid kunnen er kosten in rekening gebracht worden door de belangenbehartiger en diens medisch adviseur (meestal ondergetekende). Zodra de aansprakelijkheid erkend wordt door de aansprakelijk gestelde partij zijn er zeer waarschijnlijk geen kosten voor de cliënt en worden de eerder in rekening gebrachte kosten verhaald op de aansprakelijk gestelde partij.

Geeft u ook duidelijk aan of u al andere belangenbehartigers naar uw zaak hebt laten kijken. Het is voor een goede behandeling van uw zaak van belang eerdere bemoeienissen van andere belangenbehartigers niet te verzwijgen. U heeft dus nadrukkelijk de mogelijkheid van een terzake kundige second opinion.

Mijn contactgegevens

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

Van Letselschadebureau naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn