Posttraumatische dystrofie – Claim uw letselschade vergoeding

Posttraumatische dystrofie (PD), ook wel het Complex Regionaal Pijnsyndroom (CRPS) genoemd, is een erg pijnlijke ziekte. Deze aandoening komt u ook onder andere benamingen tegen, zoals Sudeck-dystrofie (of Sudeck-atrofie), het Sudeck-syndroom of algo(neuro)dystrofie, sympathische reflexdystrofie, reflectoir-sympathische dystrofie (RSD) en schouder-handsyndroom.

CRPS ontstaat meestal na een botbreuk of een operatie, of als u letsel oploopt aan armen, benen of andere gewrichten, zoals schouders, bijvoorbeeld door een (verkeers)ongeval.

Bij posttraumatische dystrofie verzwakken de spieren en andere weefsels. Daardoor kunt u bijvoorbeeld uw hand, uw arm, uw voet of uw been minder goed gebruiken. Het is zaak CRPS snel te diagnosticeren en te behandelen anders kan de ziekte zich ontwikkelen tot een chronische aandoening die blijvend is met alle negatieve gevolgen van dien.

Over hoe CRPS ontstaat bestaat nog veel onduidelijkheid. Dat bemoeilijkt ook de behandeling. Kinderen herstellen over het algemeen sneller dan volwassenen.

Financiële schade

Is er sprake van chronische pijn als gevolg van CRPS dan kunnen de klachten grote gevolgen hebben voor uw verdere leven. U moet mogelijk uw werk opgeven en misschien kunt u ook op ander vlak niet meer zo functioneren als vroeger. U loopt financiële schade op en het is dan aan te raden goed te (laten) onderzoeken of u voor een letselschade vergoeding in aanmerking komt. Een schaderegelaar kan bijvoorbeeld een letselschade berekening maken en aangeven op welke letselschade bedragen u bij een schadezaak kunt rekenen.

De te zetten stappen

Een letselschadezaak bij CRPS kent een aantal stadia. Bij elke fase kan ik u begeleiden en doorverwijzen naar een deskundige schaderegelaar en belangenbehartiger.

Eerst wordt gekeken hoe het letsel is ontstaan. Is een ongeval de oorzaak geweest of is er een andere gebeurtenis aan te wijzen. Doel van deze fase is de aansprakelijkheid vast te stellen.

Daarna volgt een medisch traject waarbij de relatie tussen de klachten en de gebeurtenis die het letsel heeft veroorzaakt, wordt vastgesteld. Medisch specialisten laten hun licht op de zaak schijnen. Ook wordt een uitspraak gedaan over de verwachting met betrekking tot het herstel.

In de afwikkelingsfase wordt de precieze omvang van de letselschade bepaald en een berekening letselschade gemaakt. Uiteindelijk wordt de schade verhaald op de andere partij.

Dit is het proces op hoofdlijnen. Afhankelijk van uw casus zijn er mogelijk nog andere stappen te zetten. Ik zoek dat graag voor u uit.

Elders op deze website geef ik meer achtergrond over mijzelf en de manier van werken.

Voor verdere informatie over posttraumatische dystrofie en het claimen van uw letselschade vergoeding kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Posttraumatische dystrofie naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn