U bent belangenbehartiger en zoekt professioneel medisch advies?

Medisch advies – Bent u letselschadeadvocaat, letselschadejurist, een advocaat die een letselschadezaak behandelt, een letselschaderegelaar of een andere belangenbehartiger van letselschadeslachtoffers? En zoekt u een professioneel medisch advies waarbij het medische wordt afgestemd op het juridische?

Als arts/medisch adviseur en specialist in letselschade heb ik een jarenlange ervaring in de medische beoordeling van letselschade / personenschade bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, beroepsziekten en medische fouten. Ook word ik ingeschakeld bij second opinions in het letselschadetraject.

Dienstverlening

Ik kan u de volgende diensten aanbieden:

  • Het geven van medische adviezen bij letselschadezaken.
  • Expertises opstarten bij een medisch specialist.
  • Het beoordelen van expertises.
  • Beoordelen van causaliteit.
  • Adviezen geven bij arbeidsongeschiktheidsvraagstukken.
  • Beoordelen van reïntegratieplannen.
  • Adviezen geven bij leef- en werkvoorzieningen en aanpassingen.

Second opinion

Second opinions kunnen erg belangrijk zijn. Ik word regelmatig ingeschakeld bij second opinions in letselschadeprocedures. U kunt mij bijvoorbeeld vragen het hele beschikbare dossier kritisch te beoordelen, maar u kunt mij ook vragen om een rapportage of een conceptrapportage kritisch te beoordelen en na te gaan of het zorgvuldig en volledig onderzoek betreft.

Ook kunt u bijvoorbeeld laten onderzoeken of het nodig is de desbetreffende deskundige of specialist nadere vragen voor te leggen. Zo is het in het belang van het letselschadeslachtoffer dat de AMA Guides voor het waarderen van de blijvende invaliditeit en/of andere richtlijnen die van toepassing zijn op de letselschadezaak, op de juiste wijze zijn toegepast door de medisch specialist of door de medisch adviseur verbonden aan de wederpartij.

Over de precieze aard van het second opinion onderzoek bij letselschadeprocedures kunnen uiteraard nadere afspraken worden gemaakt.

Jarenlange ervaring

In mijn medische adviespraktijk als letselschade expert beschouw ik het als een voorrecht het slachtoffer te mogen bijstaan. De persoonlijke aandacht en betrokkenheid staan in het hart van mijn werk en missie.

In de loop der jaren heb ik veel uitstekende advocaten, juristen en letselschaderegelaars kwalitatief hoogwaardige adviezen mogen geven. Met de meeste opdrachtgevers heb ik inmiddels een jarenlange samenwerking. Daarbij werk ik snel (het liefst binnen 2 weken na ontvangst van de opdracht) en stem ik het medische af op het juridische. De jarenlange ervaring brengt met zich mee dat ik veelzijdig inzetbaar ben (o.a. voor verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, AOV en medische aansprakelijkheid). Ook verplicht ik mijzelf tot bij- en nascholen.

Wilt u een opdracht geven?

Vult u hieronder via het formulier alstublieft uw naam en telefoonnummer in. Dan neem ik snel contact met u op.

Voor verdere informatie over medisch advies of andere vragen kunt u mij een bericht sturen via het contactformulier.

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.

  

Mocht u bij gebruik van bovenstaand formulier een foutmelding krijgen in uw mailverkeer met Blom Letselschade, plaats u zelf dan eerst even op de "witte lijst".

Ga daarvoor naar whitelist.sitesell.com.

Daarna kunt u mij wél mailen en zo houden we samen SPAM en virussen buiten de deur. Dat is wel zo prettig werken.

Van Medisch advies naar de homepage

© 2018, Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

KvK Utrecht: 30263270

BTW-nr.: NL 0875.53.041.B.01

Contact

View Marco Blom's profile on LinkedIn

*****
Download het
GRATIS manifest!

*****