PTSS en letselschade

PTSS ofwel Post Traumatische Stress Stoornis kan ontstaan naar aanleiding van een schokkende gebeurtenis. Iemand maakt een traumatische ervaring mee (bijvoorbeeld een auto-ongeluk, kindermishandeling of incest, verkrachting, beroving, moord, een oorlogssituatie) en kan het trauma niet verwerken. Er ontstaat post traumatische stress en dat uit zich vervolgens in allerlei lichamelijke en psychische klachten waardoor iemand in het maatschappelijk leven niet meer goed kan functioneren.

PTSS is ook als beroepsziekte erkend.

Leven met PTSS is niet eenvoudig. PTSS therapie en PTSS behandeling kunnen helpen chronische PTSS te voorkomen. Als PTSS bij kinderen wordt gediagnosticeerd dan volgt vaak een toegesneden behandelplan.

Als u het slachtoffer bent geworden van een traumatische gebeurtenis en voor u de diagnose PTSS is gesteld weet u uit eigen ervaring dat uw stress-stoornis naast alle lichamelijke en psychische ellende ook grote financiële gevolgen kan hebben. U loopt letselschade op.

Letselschade

U kunt uw werk niet meer doen, tijdelijk of misschien wel nooit meer. Of uw kansen op die mooie promotie zijn verkeken. En als u een eigen bedrijf heeft, is het waarschijnlijk dat uw omzet daalt als u niet kunt werken.

Ook in de privé-sfeer kunnen er allerlei nare gevolgen optreden. Als uw inkomen terugvalt kunt u mogelijk uw hypotheek niet meer betalen. En ook alle andere maandelijkse lasten zijn moeilijk meer op te brengen.

Als letselschade specialist heb ik al vele slachtoffers met een post traumatische stress stoornis kunnen helpen bij hun schadezaak.

Het verhalen van de letselschade is vaak een langdurig traject. Zeker als de schade groot is. De verzekeraar van de aansprakelijke partij zal proberen de te vergoeden schade te beperken ten koste van het slachtoffer.

De toegevoegde waarde van een letselschade specialist

ptss

Als u eenmaal met letselschade te maken krijgt ontdekt u snel dat het een ingewikkelde wereld is. Een wereld met veel regeltjes en wetgeving.

Misschien niet direct een terrein waarin u zich zou moeten verdiepen als het lichamelijk en geestelijk herstel alle aandacht vraagt. Bovendien komt er bij het in behandeling nemen van een letselschadezaak veel deskundigheid kijken. Je moet weten hoe het spel gespeeld wordt door verzekeraars en medisch specialisten.

Kortom, het is een complex en tijdrovend proces. Dan loont uitbesteding aan een onafhankelijk specialist die uw zaak in behandeling kan geven bij deskundige en betrouwbare letselschadeadvocaten.

Ik laat u al het werk uit handen nemen. Van beoordeling tot behandeling en afwikkeling van uw letselschadezaak. Op deze manier worden uw belangen op de best mogelijke wijze behartigd.

Kosten letselschade advies

In mijn dagelijks werk als letselschade specialist merk ik dat veel slachtoffers van complexe PTSS denken dat het inschakelen van derden in een letselschadezaak zoals een letselschadeadviseur of een letselschadeadvocaat een dure aangelegenheid is. Het tegendeel is waar. Als de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld is deze verplicht uw schade te vergoeden. Hieronder vallen ook de kosten van het inschakelen van derden.

Zijn bij u kenmerken PTSS vastgesteld en wilt u uw letselschadezaak laten onderzoeken?

Neemt u dan contact met mij op en ik ga kijken wat ik voor u kan doen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van PTSS naar de homepage
Van PTSS naar PTSS politie
Van PTSS naar PTSS veteranen

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn