Letselschade claim indienen bij hersenletsel

Niet alle hersenletsel komt voor een letselschade claim in aanmerking. Het moet gaan om niet-aangeboren hersenletsel. Daarbij moet u denken aan hersenletsel dat ontstaat door een ongeval of een ziekte. U kunt hersenletsel oplopen bij een ernstig verkeersongeval of bijvoorbeeld bij een ongeval op uw werk. Ook kan hersenletsel ontstaan als iemand een zware klap op zijn/haar hoofd krijgt of na medisch verwijtbaar handelen.

Er is sprake van verhaalbare letselschade als het hersenletsel is ontstaan door toedoen van een ander.

Het oplopen van hersenletsel kan betekenen dat u te maken krijgt met allerlei beperkingen en handicaps. Dat kan u leven totaal veranderen. U verliest mogelijk uw baan en kunt ook op andere fronten niet meer zo functioneren als u gewend was. Dat heeft al met al grote lichamelijke, psychische en ook financiële gevolgen.

letselschade claim

De financiële schade door niet-aangeboren hersenletsel kunt u vaak verhalen op de aansprakelijke partij. Dat is weliswaar een ingewikkeld proces maar het loont de moeite want het gaat om veel geld.

Geld wat u voor de inkoop van uw eigen zorg en herstel waarschijnlijk hard nodig zult hebben.

Hersenletsel bij kinderen

Uit mijn eigen ervaring en adviespraktijk weet ik hoe belangrijk het is dat slachtoffers zich op een professionele wijze laten bijstaan in een letselschadezaak. Zeker ook daar waar het gaat om hersenletsel bij kinderen. Schadezaken die gaan over hersenletsel bij kinderen, hebben hun eigen vragen en kenmerken en het wordt daarmee al heel snel erg specialistisch. Werk dus voor een letselschade expert.

Een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger kan de precieze gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel in kaart brengen en zorgen dat daar ook rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van de schade.

Hoe lang duurt een schadezaak bij hersenletsel?

Dat is niet te zeggen, want het hangt erg af van de casus. Bij kinderen in ieder geval tot ongeveer de volwassen leeftijd. Maar letselschadezaken door een ongeval of medische misser slepen vaak lang voort en dus is het voor de slachtoffers een slopend proces als zij het dossier niet uit handen geven.

Ik kan u helpen uw letselschadezaak door te verwijzen naar een goede letselschade advocaat, letselschadejurist of letselschaderegelaar. Alle noodzakelijke stappen worden vervolgens gezet om de schade op de aansprakelijke partij te kunnen verhalen.

Voor verdere informatie over bijvoorbeeld “hoe letselschade claimen?”, smartengeld bij hersenletsel, handelen bij letselschade ongeval kunt u contact met mij opnemen.


Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht
Contact

Van Letselschade claim naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn