Problemen letselschade?

Bent u slachtoffer en heeft u te maken met letselschade en gaan bepaalde zaken niet zoals u wenst, bijvoorbeeld als u klachten heeft met betrekking tot de letselschaderegeling, laat het mij weten.

U kunt contact met mij opnemen.

Mijn contactgegevens

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

Van Problemen letselschade naar de homepage

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn