Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #005
January 27, 2012
Dag <>,

Welkom bij deze vijfde nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 2, nr. 2
27 januari 2012

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Actuele ontwikkelingen: problemen met metaal op metaal heupprotheses
2) Stelling van de maand
3) Gratis manifest nu te downloaden


Actuele ontwikkelingen: problemen met bepaalde “metaal op metaal heupprotheses”

In geval van een versleten heup wordt door orthopedisch chirurgen vaak een kunstheup geplaatst. In het verleden werd ook gebruik gemaakt van bepaalde zogenaamde “metaal op metaal heupprotheses”. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze metaal op metaal heupprotheses voor grote problemen kunnen zorgen. Er kunnen namelijk kleine metaaldeeltjes vrij komen die o.a. de omgeving van de heupprothese kunnen aantasten.

Ook de prothese zelf kan daardoor gaan haperen. De metaaldeeltjes kunnen ook in het bloed terechtkomen. Er zijn fabrikanten van dergelijke metaal op metaal heupprotheses die inmiddels hebben aangegeven dat de behandelend orthopedisch chirurgen alle patiënten, waarbij een dergelijke metaal op metaal heupprothese werd geplaatst, moeten controleren. Zijn de problemen namelijk dusdanig dat er een verband kan worden gelegd tussen de bevindingen (er hoeven in het beginstadium geen klachten te zijn) en de betreffende metaal op metaal heupprothese dan moet de metaal op metaal heupprothese worden vervangen om erger te voorkomen.

Van belang is dat het alleen gaat om zogenaamde metaal op metaal heupprotheses. Uw behandelend orthopedisch chirurg kan u daar uiteraard nader over informeren. Als het goed is worden alle patiënten met een dergelijke metaal op metaal heupprothese inmiddels opgeroepen door de behandelend orthopedisch chirurgen.

Is dit probleem bij u aan de orde dan is het zaak dat u zich laat bijstaan door een in deze materie gespecialiseerde letselschadeadvocaat die gebruik maakt van een medisch adviseur die ook goed op de hoogte is van deze materie. Ik kan u daarbij uiteraard behulpzaam zijn. In mijn praktijk heb ik inmiddels ook reeds te maken gehad met deze problematiek. U kunt mij via het contactformulier een bericht sturen.


Stelling van de maand

Op de website is een nieuwe rubriek opgenomen: de “stelling van de maand”. Elke maand publiceren we op de website een "stelling van de maand". U kunt aangeven of u het eens of oneens bent met de gepubliceerde stelling. Ook heeft u de keuzemogelijkheid "geen mening". Tevens kunt u uw keuze beargumenteren.

De informatie die op deze manier via de stelling wordt verzameld, wordt gebruikt als input voor de informatievoorziening via de website. De uitkomsten kunnen aanleiding zijn om over nieuwe onderwerpen of thema's te publiceren of er in de nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Uw mening is dus van belang.

Doe daarom mee met de stelling van deze maand en geef uw mening!

Als letselschadeslachtoffer heeft u belang bij een goede professionele begeleiding in een letselschadezaak. Het is dus niet verstandig zelfstandig te opereren.


Gratis manifest nu te downloaden

Via de website is een gratis manifest te downloaden met belangrijke tips en adviezen voor het letselschadeslachtoffer. Met dit manifest kunt u weloverwogen beslissen hoe u zich wilt laten bijstaan als letselschadeslachtoffer of hoe u een letselschadeslachtoffer in uw omgeving kunt laten bijstaan.

U mag het manifest verder verspreiden. Doe een ander een plezier en verwijs door naar het manifest op de website.


© 2012 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page