Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #002
April 19, 2011
Dag,

Welkom bij deze tweede nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Jaargang 1, nr. 2
19 april 2011

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) U bent belangenbehartiger en zoekt professioneel medisch advies?
2) Blijvend letsel – de mogelijkheden voor hulp op een rijtje
3) Afhandeling letselschadezaken tijdrovend?


U bent belangenbehartiger en zoekt professioneel medisch advies?

Recent werd een nieuwe pagina aan de website toegevoegd.

Nieuwe opdrachtgevers, die geïnteresseerd zijn in mijn diensten als medisch adviseur voor slachtoffers, kunnen via deze pagina het eerste contact met mij leggen.

Daarna volgt een nadere kennismaking. Vaak wordt er eerst telefonisch nader kennis gemaakt en daarna volgt een kennismaking in persoon. Er komen dan diverse onderwerpen aan de orde. Ervaring, speciale kennis, werkwijze, honorarium, referenties e.d. passeren de revue.

Een van mijn specialiteiten betreft de post traumatische stress stoornis. Dat is een ernstige psychiatrische aandoening die kan ontstaan als iemand iets schokkends of levensbedreigends heeft meegemaakt.

Meestal kan deze aandoening goed worden behandeld en zijn er geen blijvende gevolgen, maar in een klein maar toch substantieel deel wordt deze aandoening chronisch en gaat dan gepaard met ernstige beperkingen op diverse terreinen (persoonlijk en v.w.b. het werk). Dit komt vaker voor bij mensen die meerdere schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt of die vaker, c.q. langer in levensbedreigende omstandigheden hebben verkeerd. U kunt hierbij denken aan politieagenten, aan brandweerlieden, aan militairen en aan slachtoffers van rampen.

Bij de behandeling van slachtoffers met een post traumatische stress stoornis is het van belang om de juiste deskundigen in te schakelen. Dat betekent een belangenbehartiger die terzake deskundig is, een medisch adviseur die begrijpt wat het betekent om een post traumatische stress stoornis te hebben en ervaren onafhankelijke psychiaters die in het letselschadetraject ingeschakeld moeten worden als er sprake is van een medische eindtoestand.

Van een medische eindtoestand is sprake als er sprake is van een stabiele medische toestand waarbij verdere behandeling niet zinvol meer is, omdat verdere verbetering niet meer verwacht wordt.

Door mijn inmiddels jarenlange ervaring ben ik goed op de hoogte van de diverse partijen die een rol spelen in het letselschadetraject. Het bevordert de samenwerking als men elkaar kent, al is het alleen maar dat men weet welk gezicht er bij een bepaalde naam hoort.

Ik ben inmiddels op diverse terreinen deskundig en actief. Ik noem bijvoorbeeld de verkeers-, en bedrijfsongevallen, de medische aansprakelijkheid, de AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WAO en de WIA.

Bent u belangenbehartiger en zoekt u professioneel medisch advies dan kunt u voor verdere vragen en/of informatie het formulier op de webpagina gebruiken.


Blijvend letsel – de mogelijkheden voor hulp op een rijtje

Een tweede onderwerp waarbij ik in deze nieuwsbrief kort stil wil staan, betreft de hulp bij letselschade.

Wat zijn de mogelijkheden voor u als letselschadeslachtoffer? Waar kunt u voor hulp aankloppen bij blijvend letsel?

U heeft als letselschadeslachtoffer vaak al genoeg aan uw hoofd. Uw gezondheid en het herstel daarvan staat na een ongeval natuurlijk op de eerste plaats. Verder bent u van slag en uit uw dagelijkse routine. Toch is het van groot belang dat u uw belangen zo goed mogelijk laat behartigen. Er zijn in geval van blijvend letsel diverse mogelijkheden om uw belangen te laten behartigen. Ik raad u in ieder geval niet aan om het zelf te doen. U heeft namelijk iemand nodig die terzake deskundig is en die alle schadeposten voor u in kaart kan brengen maar belangrijker nog deze schadeposten voor u kan verhalen op de verzekeraar van degene die het letsel bij u heeft veroorzaakt.

Als u lid bent van bijvoorbeeld de ANWB of van een bepaalde vakbond (bijvoorbeeld FNV Bouw, FNV Bondgenoten of FNV ZBo (voor ZZP-ers) dan kunt u daar terecht. Het is ook mogelijk dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten inclusief het verhaal van letselschade. Dan kunt u terecht bij deze verzekeraar.

Het is om diverse redenen mogelijk dat u geen beroep wenst te doen of kunt doen op bovengenoemde mogelijkheden. Dan kunt u uw belangen laten behartigen door een letselschadebureau of door een (letselschade) advocaat maar hoe weet u nou wie u moet kiezen? Er is een enorm aanbod en als u zoekt via het internet dan duizelt het u al gauw en ziet u door de bomen het bos niet meer.

Ik kan u helpen met het vinden van een terzake deskundige en betrouwbare belangenbehartiger omdat ik al vele jaren samenwerk met diverse belangenbehartigers die ik u van harte kan aanbevelen, omdat mij in de loop der jaren gebleken is dat zij terzake zeer deskundig zijn en dat zij zich voor de volle 100% inzetten voor het slachtoffer.

Ook op de website hebben we aandacht besteed aan de diverse mogelijkheden voor hulp bij letselschade. Ook kunt u uw casus voorleggen en ik laat snel weten wat ik voor u kan doen.


Afhandeling letselschadezaken tijdrovend?

Dit recent verschenen artikel maakt duidelijk dat de afhandeling van letselschadezaken tijdrovend is. Uit onderzoek is gebleken dat het in 88% van de gevallen gaat om letselschadeslachtoffers door een verkeers-, of door een bedrijfsongeval en dat de gemiddelde afhandeling ongeveer 3 jaar kost.

Dit betekent dat door de lange duur het letselschadeslachtoffer voor de tweede maal slachtoffer wordt. Een slachtoffer is er bij gebaat dat de afhandeling zo snel mogelijk wordt geregeld.

In bovengenoemd artikel wordt aangegeven dat een van de oorzaken gezocht moet worden in het feit dat er veel tijd gaat zitten in medische discussies. In het artikel wordt verwezen naar een gedragscode die het e.e.a. zou moeten verbeteren. In deze gedragscode, opgesteld door de letselschaderaad, wordt echter de nadruk gelegd op medische aansprakelijkheid en niet op verkeers-, en bedrijfsongevallen. Met medische aansprakelijkheid kunt u te maken krijgen als er door een arts een verwijtbare fout is gemaakt.

Het is mijn ervaring dat er ook veel tijd gaat zitten in het voortraject, namelijk het traject waarin eerst aansprakelijkheid moet worden erkend door de betreffende verzekeraar. Dit is geen medische, maar een juridische aangelegenheid. Verder is het mijn ervaring dat het vaak heel lang (vaak meerdere maanden) duurt voordat de medisch adviseur van de wederpartij (lees verzekeraar) reageert op een commentaar van een medisch adviseur die het slachtoffer bij staat. Het heeft dan niet zo zeer te maken met een inhoudelijke medische discussie maar meer met de reactiesnelheid.

De opdrachtgevers waarmee ik in de meeste gevallen reeds vele jaren samenwerk, weten van mij dat ik in het belang van slachtoffers altijd snel adviseer, dat wil zeggen steeds binnen 2 weken, uitzonderingen en vakanties daar gelaten. Dit blijkt ook uit de referenties die op mijn website staan. Die snelheid wordt zeer gewaardeerd.

Een ander punt is dat het niet verstandig is om zaken te snel te willen regelen. Voordat een zaak geregeld kan worden moet er namelijk eerst sprake zijn van een zogenaamde medische eindtoestand. Dat wil zeggen dat er inmiddels sprake is van een medisch stabiele toestand en dat er geen mogelijkheden meer zijn om door behandeling de gevolgen van het letsel te verbeteren.

Zo is het in geval van een post whiplash syndroom meestal pas mogelijk om 2 jaar na datum ongeval te spreken van een medische eindtoestand. Eerder kan een dergelijke zaak niet worden geregeld. Soms wordt dat wel gedaan maar dat kan in het nadeel van het slachtoffer blijken te zijn en dan heeft de betreffende belangenbehartiger niet juist gehandeld.

Het spreekt verder voor zich dat alle schadeposten vergoed moeten worden en ook op dit punt spelen zich vaak tijdrovende discussies af.


© 2011 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page