Back to Back Issues Page
Ezine Blom Letselschade, Issue #003
September 29, 2011
Dag <>,

Welkom bij deze derde nieuwsbrief van Marco Blom – arts/medisch adviseur, specialist in letselschade.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen, klik dan hier.

Jaargang 1, nr. 3
29 september 2011

Abonneren op deze nieuwsbrief? Klik hier.


In dit nummer:

1) Proef: één medisch adviseur namens de verzekeraar én het slachtoffer
2) Nieuw op de website
3) Doe mee met het onderzoek


Proef: één medisch adviseur namens de verzekeraar én het slachtoffer

Kan dezelfde medisch adviseur voor zowel de verzekeraar als het slachtoffer worden ingeschakeld?

Een grote verzekeraar begint volgend jaar een proef waarbij gedurende twee jaar ervaring wordt opgedaan met één medisch adviseur die zowel namens de verzekeraar als het slachtoffer zal gaan optreden. Ook elders in letselschadeland worden dergelijke initiatieven genomen.

De vraag is of één medisch adviseur zowel het belang kan dienen van én de verzekeraar én het slachtoffer.

De huidige praktijk is dat een slachtoffer zich via zijn of haar belangenbehartiger laat bijstaan door een medisch adviseur en dat de verzekeraar zich laat bijstaan door een eigen medisch adviseur. Verder is de huidige praktijk dat er vaak discussie is tussen de beide medisch adviseurs over diverse onderwerpen.

(1) Allereerst is er vaak discussie over de causaliteit. Dat wil zeggen dat de beide medisch adviseurs het vaak niet eens zijn over de gevolgen van een ongeval of van een medische fout.

(2) Ook is er vaak discussie over het percentage invaliditeit wat moet worden toegekend en ook over welke beperkingen moeten worden vastgesteld.

(3) In de derde plaats is er vaak discussie over de prognose, dat wil zeggen over wat de gevolgen op langere termijn voor iemand kunnen zijn.

(4) Vaak is er ook discussie over de looptijd, met andere woorden tot wanneer kan toekomstige schade worden geclaimd.

(5) In de huidige praktijk moet regelmatig een onafhankelijke specialist, bijvoorbeeld een neuroloog, een orthopedisch chirurg of een psychiater worden ingeschakeld en ook daar is vaak discussie over.

(6) Heeft de onafhankelijke gerapporteerd dan bestaat daar vaak ook weer discussie over.

Het komt er verder op neer dat de medisch adviseur van de verzekeraar naar een zaak kijkt op een dusdanige wijze dat het belang van de verzekeraar, die deze medisch adviseur betaalt, wordt gediend. De medisch adviseur van het slachtoffer zal het belang van het slachtoffer dienen. Is er een aansprakelijk gestelde partij, meestal een verzekeraar, en is de aansprakelijkheid erkend voor bijvoorbeeld een ongeval of voor een medische fout, dan worden de kosten van de medisch adviseur ook betaald door de verzekeraar in kwestie. Is de aansprakelijkheid niet erkend dan wordt de medisch adviseur van het slachtoffer niet betaald door de verzekeraar.

De vraag is nu: Is bovengenoemde proef bedoeld vanwege kostenbesparing?

Een verzekeraar zou theoretisch gezien kosten kunnen besparen, omdat er maar één medisch adviseur hoeft te worden betaald. Maar wie controleert deze ene medisch adviseur die toch betaald wordt door de verzekeraar? Kan deze ene medisch adviseur alle bovengenoemde discussiepunten ineens oplossen?

Persoonlijk denk ik van niet, omdat de letselschade juist geen exacte wetenschap is. Er blijft op diverse terreinen ruimte voor discussie en dat impliceert dat er meerdere partijen bij betrokken moeten worden. Ik heb mede vanwege mijn verleden als huisarts bewust gekozen voor de zijde van het slachtoffer. Ik neem daar ook ruim de tijd voor. Vaak vergt het enorm veel tijd om een medisch dossier goed uit te pluizen. Alleen op deze wijze kan een slachtoffer goed worden geadviseerd.

Ik kom tot de conclusie dat bovengenoemde ontwikkeling niet wenselijk is. In letselschadeland is ook veel discussie gaande met betrekking tot dit onderwerp. Ik nodig u graag uit om via mijn website deze discussie voort te zetten. Uw visie is van groot belang, zeker omdat de belangen van het slachtoffer altijd goed behartigd dienen te worden. U kunt uw vraag en/of standpunt hier formuleren.


Nieuw op de website

1) Een pagina gericht op belangenbehartigers die gericht zoeken naar professioneel medisch advies.

2) Een pagina gericht op letselschadeslachtoffers met aanbevelingen wat te doen bij letselschade.

3) Ook is de website uitgebreid met een aantal Engelstalige pagina's.


Doe mee met het onderzoek

Wat is uw nummer 1 vraag op het gebied van letselschade?

Stuur nu uw vraag in.

Als dank zet ik u op de lijst van mensen die een GRATIS exemplaar ontvangen van een omvangrijker ebook waaraan ik werk en dat later uitgegeven en gepubliceerd zal worden. En natuurlijk ontvangt u ook een exemplaar van het boekje “Voorkom fouten! Hoe u een letselschadeprocedure succesvol opstart!”


© 2011 Letselschade-expert.com
Vindt u de artikelen in deze nieuwsbrief zinvol en wilt u ze gebruiken? Dat mag met bronvermelding, met verwijzing naar de website: www.letselschade-expert.com.

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen, of suggesties voor deze nieuwsbrief of de website?

Ik hoor het graag!!

Welke informatie vindt u nuttig? Waar wilt u meer over weten? Vertel het me via het contactformulier op de website.

Als u deze nieuwsbrief informatief vindt, doe dan een collega of relatie en mij een plezier en stuur hem door.

Als u deze nieuwsbrief van een collega of relatie doorgestuurd hebt gekregen en als u de nieuwsbrief ook wilt ontvangen dan kunt u zich hier inschrijven.

Met vriendelijke groet,

Marco Blom
www.letselschade-expert.com


Back to Back Issues Page