Letselschade informatie: Stel uw vragen op deze discussiepagina!

U bent mogelijk op zoek naar goede letselschade informatie. Hieronder vindt u een discussieforum met belangrijke vragen op het gebied van letselschade. U kunt hier uw vraag stellen en u krijgt snel een deskundig antwoord van mij persoonlijk. Leest u ook de pagina veelgestelde vragen.

*****
Doe mee met het onderzoek!

*****

Ik zorg voor een strakke redactie welke garant staat voor een goede kwaliteit van het discussieforum met ter zake doende vragen en deskundige antwoorden.

Letselschade informatie: Stel hier uw vraag!

Heeft u een vraag over letselschade? Bijvoorbeeld over de medische aspecten van uw eigen schadegeval of over het al dan niet bestaan van een medische eindtoestand. Wellicht heeft u een andere medische vraag.

Vraag het!

Stel hieronder uw vraag en ik zal uw vraag bestuderen en beantwoorden. Uw vraag en het antwoord worden op deze pagina getoond, zodat ook anderen er kennis van kunnen nemen en kunnen reageren.

(**Disclaimer** Ik ben geen letselschadejurist of -advocaat. Als u juridisch advies nodig heeft zal ik u desgewenst doorverwijzen.)

[ ? ]

Upload 1-4 plaatjes (optioneel)[ ? ]

 

Click here to upload more images (optional)

Author Information (optional)

To receive credit as the author, enter your information below.

(first or full name)

(e.g., City, State, Country)

Submit Your Contribution

  •  submission guidelines.


(You can preview and edit on the next page)

Vragen van andere bezoekers van deze website

Klik hieronder om andere vragen te lezen...

Bestaat er ook psychische letselschade?  
Bestaat er naast lichamelijk letsel ook psychisch letsel en komt dit ook in aanmerking voor vergoeding?

Medische fout? 
Wat kan ik doen bij het vermoeden van een medische fout?

Kunnen politieambtenaren die letsel hebben opgelopen een vergoeding claimen? 
Bestaat de mogelijkheid voor politieambtenaren om een vergoeding te claimen in geval van opgelopen letselschade door de uitoefening van politietaken?

Welke vergoedingen zijn er mogelijk voor militairen met letselschade? 
Welke vergoedingen zijn er zoal mogelijk voor militairen met letselschade?

Preventie van letsel en van letselschade? 
Kan er wat gedaan worden aan de preventie van letsel en dus ook aan letselschade?

Letsel vanwege slecht onderhoud 
Stel dat er sprake is van letselschade door slecht onderhoud kom ik dan in aanmerking voor een schadevergoeding?

Duur letselschadeprocedure 
Hoe lang duurt het voordat een letselschadeprocedure kan worden afgerond?

Letselschade met als gevolg cognitieve hersenstoornis en eventueel zelfs hersenbeschadiging 
Ik heb vorig jaar april een auto-ongeluk gehad waarbij ik van achter werd aangereden. Ik heb daarna last gehad van verschillende lichamelijke klachten …

Taken medisch adviseur 
Kunt u aangeven wat een medisch adviseur die optreedt voor het slachtoffer allemaal doet?

Verschillende belangenbehartigers 
Welke mogelijkheden zijn er om mijn belangen als letselschadeslachoffer te laten behartigen?

Belangenbehartiger 
Is het verstandig om in geval van letselschade mijn belangen te laten behartigen?

Click here to write your own.

Stel mij uw vragen over.....

  • De medische kant van letselschade in het algemeen.
  • De medische aspecten van uw eigen schadesituatie in het bijzonder.
  • De beoordeling van de medische eindsituatie.
  • Bemiddeling naar deskundige en betrouwbare belangenbehartigers.
  • Onafhankelijk en deskundig advies bij het aanvragen van een second opinion.
  • Het claimen van letselschade.

**Disclaimer** Marco Blom is geen jurist. De beantwoording van de vragen hier op het discussieforum is dus niet gelijk te stellen aan juridisch advies. Als u juridisch advies nodig heeft dient u een letselschadejurist
of -advocaat in te schakelen en ik kan u desgewenst doorverwijzen.
Stel uw vraag hierover op dit forum.

Uw vragen zullen niet direct verschijnen op deze webpagina, maar worden eerst door mij bekeken en beantwoord. Bovendien worden vragen en antwoorden gebundeld (anoniem) opdat anderen daar ook profijt van kunnen hebben.

Ik ontmoet u graag hier op het forum!

Heeft u aanvullende vragen die hier niet gesteld en/of beantwoord zijn? Wilt u meer weten over letselschade? Neem contact met mij op voor verdere letselschade informatie en assistentie.

Share this page:
Was deze informatie nuttig? Geef het door! Lees hier hoe...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

© Letselschade-expert.com
Alle rechten voorbehouden

Marco Blom
Arts/medisch adviseur
Specialist in letselschade
Postbus 19227
3501 DE Utrecht

View Marco Blom's profile on LinkedIn